Serwis kotłów i urządzeń grzewczych

Czyste ciepło w Twoim domu

Efektywność energetyczna

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Uruchamianie kotłów

Pierwsze uruchomienie kotłów grzewczych

Naprawy

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Przeglądy

Eksploatacyjne i okresowe przeglądy instalacji gazowych i solarnych

Automatyka

Montaż i konfiguracja automatyki kotłów

Kotły parowe

Przeglądy, nadzór.

Nadzory

Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń technicznych

24 godzinny nadzór

Nadzór rozruchowy kotłów, palników

Odbiory

Przygotowanie urządzeń i udział w odbiorach UDT

Remonty

Remonty palników

Regulacja

Regulacja palników dużych mocy

Kotły do 5 MW

nadzory i okresowe przeglądy dużych kotłów do 5 MW

Analizy spalin

Analizatorem spalin spełniającym wymogi PN-EN 50379/1,2,3

Systemy detekcji gazu

Przeglądy, kalibracja systemów detekcji gazu Gazex i inne

Promienniki gazowe

Serwis promienników gazowych

Termowizja

Usługi kamerą termowizyjną wysokiej klasy FLUKE Ti 55FT

Wymiana podzespołów

Części zamienne nowe i używane

Doświadczenie

30 letnie doświadczenie w branży

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem okresowej kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, prosimy o wypełnienie i odesłanie e-mailem załącznika (zapytanie ofertowe wniosek), na podstawie którego prześlemy ofertę cenową na w/w usługę. W przypadku otrzymania oferty listownie proszę o wysłanie e-maila na adres tti@post.pl z dopiskiem: "Proszę o przesłanie oferty wraz załącznikiem zapytania ofertowego (Okresowa kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów)" - prześlemy zwrotnie druk zapytania ofertowego w wersji edytowalnej. ZAPYTANIE OFERTOWE